Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009



Το αληθινό νόημα του πολιτισμού δεν προϋποθέτει την αύξηση της κατανάλωσης,
αλλά τον ελεύθερο και καλά προμελετημένο περιορισμό των επιθυμιών. ΓΚΑΝΤΙ





(φωτογραφία photographers direct)

Δεν υπάρχουν σχόλια: