Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009Το αληθινό νόημα του πολιτισμού δεν προϋποθέτει την αύξηση της κατανάλωσης,
αλλά τον ελεύθερο και καλά προμελετημένο περιορισμό των επιθυμιών. ΓΚΑΝΤΙ

(φωτογραφία photographers direct)

Δεν υπάρχουν σχόλια: